Functioneel / Business analyst
Voor een klant, aan de kust, zijn wij op zoek naar een functioneel/business analist om zo snel mogelijk impact te hebben op verschillende lagen.
 1. Business Process Analyse

  • Voorafgaandelijk inwinnen van informatie ter verduidelijking van de opdracht

  • Contacteren van en informatie verzamelen bij alle mogelijke betrokkenen

  • Analyseren en uittekenen van de bedrijfsprocessen en -regels

  • Formuleren van alle eisen en verwachtingen waaraan de oplossing moet voldoen

  • Je documenteert en presenteert de resultaten van je analyse ter validatie

 2. Functioneel ontwerp

  • Nadenken over hoe we binnen de bestaande IT-architectuur een oplossing kunnen bieden en dit uittekenen in nauwe samenwerking met onze IT Development afdeling.

  • Kennis nemen van de bestaande business- en IT-architectuur

  • Analyseren van de business noden inzake IT-oplossingen aan de hand van user stories

  • Documenteren van de functionele analyse als basis voor de ontwikkeling van een oplossing

  • Waken over de functionele samenhang met bestaande businessarchitectuur

  • Opvolgen van de voortgang en bewaken van de scope en objectieven

 3. Project management

  • Leiden van of deelnemen aan deelprojecten teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen.

  • adviseren, controleren en bijsturen van eigen projecten of als ondersteuning binnen bestaande (ICT) projecten

  • projecten plannen, coördineren en leiden in het domein van IT Implementatie, integraties of grote development projecten

 4. Communicatie en overleg

  • Je werkt nauw samen met testers, applicatiebeheerders, IT

Profiel:

 • Master of gelijkgesteld met ervaring

 • Ervaring met IT Projecten, bij voorkeur als analyst, project manager, business owner, …

 • Analytisch sterk en in staat tot abstract en oplossingsgericht denken

 • Business Requirements Modeling & Analysis

 • Project Management, noties van scaled agile kan handig zijn

 • Je bent communicatief, zowel mondeling als schriftelijk, en kunt workshops leiden en je resultaten presenteren.

 • Kennis van Relationele Databases is een voordeel

 • Nl en Eng: geschreven en gesproken

Functioneel / Business analyst
West-Vlaanderen Province | Freelance/Employment