Project Manager Security
PM Security

De Project Manager dient samen met zijn team projecten tot een goed einde te brengen. Het aansturen van verschillende teams van experten in integraties zowel in België als in India is hierbij de grootste uitdaging. De PM zal ook goed moeten kunnen afstemmen met het management, functioneel analisten, IT architecten en testers.

 

Het project is gekaderd binnen een groot strategisch programma. De PM zal daarom ook goed moeten kunnen afstemmen met het programma kernteam.

Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor:

 • het opleveren van de projectoutput (project deliverables) binnen de afgesproken scope, tijd en kost
 • het garanderen van de voortgang van het project
  • het aansturen van het projectteam
  • het coördineren van de projectwerkzaamheden
  • het afdwingen van beslissingen
 • het opvolgen en beheren van de scope, planning en kost van het project
 • het beheren en escaleren van wijzigingen tov afgesproken scope, tijd en kost volgens het verwachte proces
 • het beheren van de verwachtingen van de stakeholders van het project door
  • het in kaart brengen en up to date houden van een overzicht van deze stakeholders
  • het opvolgen en beheren van de communicaties rond het project

Verwachte output:

Als Project Manager lever je minimaal volgende output

 • een kwalitatief, up-to-date en gevalideerd projectblad in ons standaardformaat en gearchiveerd op ons interne archief
 • een oplijsting van de project deliverables in een WBS
 • een kwalitatieve en up-to-date projectplanning, mét in kaart gebrachte afhankelijkheden en milestones
 • een projectstatusrapport in ons standaardformaat en gearchiveerd volgens de richtlijnen van het programma
 • een resource demand op korte, middellange en lange termijn, in onze standaard excel

Rapportering:

Als Project Manager rapporteer je minimaal maandelijks over de status en voortgang van je project aan je project-opdrachtgever en project-verantwoordelijke.

Als PM zal je verantwoordelijk zijn voor volgende projecten:

1° Authenticatie project over volledige looptijd

2° andere projecten na overleg en rekening houdend met kennis en ervaring 

 

Profiel:

 • Kennis van ISAM (IBM tool), security minded
 • Talenkennis : Nederlands en Engels
Project Manager SecurityPM Security
Brussels-Capital Region | Freelance/Employment